mgr Beata Łaba

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par/małżeństw, terapią rodzin oraz poradnictwem. W szczególności interesuje się terapią rodzin, wsparciem rodziców w problemach wychowawczych oraz terapią par/osób leczących się na niepłodność.
Pracuje w nurcie terapii systemowej. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, posiada dyplom uprawniający do prowadzenia psychoterapii.Obecnie systematycznie uczestniczy w superwizji swojej pracy i jest w procesie certyfikacji.

„W swojej pracy odwołuję się do założeń terapii systemowej. Relacja terapeutyczna jest według mnie, oparta na dialogu , szacunku oraz empatycznej postawie. W pracy z klientami staram się stworzyć bezpieczną atmosferę poprzez nawiązanie autentycznej relacji”.

Kontakt do psychoterapeutki tutaj

W psychoterapii indywidualnej pracuję z osobami doświadczającymi:

 • zaburzeń osobowości
 • nerwic
 • przeżywającymi lęk, stres
 • doświadczającymi kryzysu zawodowego
 • niskim poczuciem wartości
 • zaburzeniami w relacjach międzyludzkich
 • chcących lepiej poznać siebie
 • kobietami przeżywającymi różne trudności na etapach swojego życia

W terapii par/małżeństw oraz rodzin pracuję z:

 • rodzinami w przezwyciężaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych
 • rodzinami z problemami związanymi z okresem dojrzewania
 • rodzinami dążącymi do rozwoju i poprawy wzajemnych relacji
 • parami w sytuacji kryzysowej (zdrada, rozwód)
 • parami dążącymi do nabycia umiejętności skutecznego komunikowania się i radzenia sobie         w sytuacjach konfliktowych

Ukończone szkolenia:

 • 4-letnie szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, połączone ze szkoleniem z zakresu terapii Gestalt, terapii psychodynamicznej               i terapii behawioralno – poznawczej, zakończone uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu całościowego szkolenia
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
 • Integratywna psychoterapia krótkoterminowa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
 • kwalifikacje do prowadzenia warsztatów wg programu Faber – Mazlish – Szkoła dla Rodziców  i Wychowawców część I, II i III