mgr Ewa Canert-Łąka

Absolwentka UJ. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie w psychoterapii w podejściu Gestalt w 1997 roku, oraz wiele innych szkoleń prowadzonych przez trenerów m.in z Izraela, Grecji, Norwegii i in. w ramach kontynuowania rozwoju zawodowego. Uczestniczka Międzynarodowego Programu Szkoleniowego pod kierownictwem dr.Margherity Spagnuolo Lobb.  Systematycznie superwizuje swoją pracę. W 1998 roku powstała Pracownia Psychoedukacji i Psychologii Praktycznej, w ramach której prowadzi praktykę psychoterapeutyczną i superwizorską.

Więcej informacji
Od 20 lat prowadzi praktykę jako psychoterapeutka. Od 2004 roku pracuje jako nauczyciel psychoterapii Gestalt, w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie. Akredytowany superwizor psychoterapii Gestalt. Należy do organizacji profesjonalnych, zrzeszających psychoterapeutów: Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii EAP Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt : EAGT i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt: PTPG
Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

„ Swoją pracę psychoterapeutyczną opieram o założenia psychoterapii Gestalt (Gestalt Therapy). Najważniejsze jest dla mnie uważne wysłuchanie pacjenta, dialog i wspólne dążenie do wzrostu świadomości i wolności. Patrzę na proces terapeutyczny z perspektywy podejścia humanistycznego w psychologii i psychoterapii, korzystając z zasobów psychopatologii i podejścia klinicznego. Za cel terapii uważam przywrócenie klientowi akceptacji samego siebie, lepszego , bardziej twórczego współistnienia i relacji z otaczającym światem, integrację wszystkich sfer funkcjonowania: poznawczej, emocjonalnej i cielesnej, a zatem większą możliwość wyboru i wolności, bardziej satysfakcjonującego życia.”

Prowadzi psychoterapię dorosłych i  młodzieży, którzy:

• Doświadczają trudności związanych z obniżonym nastrojem, depresją, lękiem napadowym, zaburzeniami lękowymi
• Cierpią z powodu poczucia niskiej wartości, wstydu, nieśmiałości
• Nie radzą sobie ze swoimi emocjami
• Doświadczają dyskomfortu z powodu objawów psychosomatycznych
• Doświadczają uporczywego stresu
• Zmagają się z trudnościami życiowymi,kryzysami w życiu zawodowym i osobistym, wypaleniem, żałobą
• Chcą odnaleźć sens swojego życia
• Maja powtarzające się trudności w relacjach z innymi ludźmi
• Chcą uporać się z traumatycznymi doświadczeniami
o Poradnictwo
o Psychoterapię par
o Superwizję dla psychoterapeutów i doradców

Kontakt do psychoterapeutki tutaj