sketch-1475794378424

mgr Ewa Canert-Łąka

Absolwentka UJ. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie w psychoterapii w podejściu Gestalt w 1997 roku, oraz wiele innych szkoleń prowadzonych przez trenerów m.in z Izraela, Grecji, Norwegii i in. w ramach kontynuowania rozwoju zawodowego. Systematycznie superwizuje swoją pracę,
Od 18 lat prowadzi praktykę jako psychoterapeutka. Od 2004 roku pracuje jako nauczyciel psychoterapii Gestalt. Akredytowany superwizor psychoterapii Gestalt. Należy do organizacji profesjonalnych, zrzeszających psychoterapeutów: Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt : EAGT i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt: PTPG
Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii

„ Swoją pracę psychoterapeutyczną opieram o założenia psychoterapii Gestalt (Gestalt Therapy). Najważniejsze jest dla mnie uważne wysłuchanie pacjenta, dialog i wspólne dążenie do wzrostu świadomości i wolności. Patrzę na proces terapeutyczny z perspektywy podejścia humanistycznego w psychologii i psychoterapii, korzystając z zasobów psychopatologii i podejścia klinicznego. Za cel terapii uważam przywrócenie klientowi akceptacji samego siebie, lepszego , bardziej twórczego współistnienia i relacji z otaczającym światem, integrację wszystkich sfer funkcjonowania: poznawczej, emocjonalnej i cielesnej, a zatem większą możliwość wyboru i wolności, bardziej satysfakcjonującego życia.”

Prowadzi psychoterapię dorosłych, którzy:

• Doświadczają tudności związanych z obniżonym nastrojem, lękiem, mobilizacją do działania
• Cierpią z powodu poczucia niskiej wartości, wstydu, nieśmiałości
• Nie radzą sobie ze swoimi emocjami
• Doświadczają dyskomfortu z powodu objawów psychosomatycznych
• Doświadczają uporczywego stresu
• Zmagają się z trudnościami życiowymi,kryzysami w życiu zawodowym i osobistym, wypaleniem, żałobą
• Chcą odnaleźć sens swojego życia
• Maja powtarzające się trudności w relacjach z innymi ludźmi
• Chcą uporać się z traumatycznymi doświadczeniami
o Poradnictwo
o Psychoterapię par
o Superwizję dla psychoterapeutów i doradców

Kontakt do psychoterapeutki tutaj